İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Karar 7952

11.05.2023 Tarihli 32187 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7952

Ekli “Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri, 2976 sayılı Kanun ile 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

12 Aralık 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

POLİETİLEN TEREFTALAT CİPS İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ
UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 11/5/2023 tarihli ve 32187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/2) ile açılan soruşturma sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

MADDE 2- (1) Aşağıdaki tabloda yer alan eşyanın ithalatında üç yıl süreyle karşısında gösterildiği şekilde korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

G.T.İ.P

Ek Mali Yükümlülük (ABD Doları/Kg)

1.Dönem

2.Dönem

3.Dönem

13/12/2023-12/12/2024

13/12/2024-12/12/2025

13/12/2025-12/12/2026

3907.69.00.00.00

0,054

0,052

0,050

Ek mali yükümlülüğün tahsili

MADDE 3- (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Tarife kontenjanı

MADDE 4- (1) Ekli listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 10.926 ton olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 3.642 tonu geçemez.

(2) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

EK: TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ

Afganistan, Angola, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bolivya, Bosna Hersek, Botsvana, Brezilya, Burkina Faso, Burundi, Bütan, Cezayir, Cibuti, Cook Adaları, Çad Cumhuriyeti, Kongo Dem. Cum., Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvator Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, El Salvador, Eritre, Esvatini Krallığı, Etiyopya, Fas, Fiji Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Filipinler, Filistin, Fransız Polinezyası, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Grenada, Guatemala, Guyana, Güney Afrika, Güney Sudan, Gürcistan, Haiti, Honduras, Irak, İran, Jamaika, Kamboçya, Kamerun, Cabo Verde, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kiribati, Kolombiya, Komorlar Birliği, Kongo Cumhuriyeti, Kosova, Kosta Rika, Kuzey Kore, Küba, Laos, Lesotho, Liberya, Libya, Lübnan, Madagaskar, Kuzey Makedonya, Malavi, Maldivler, Mali, Marshall Adaları, Mozambik, Meksika, Mısır, Mikronezya, Moğolistan, Moldova, Montserrat, Moritanya, Morityus, Burma (Birmanya/Myanmar), Namibya, Nauru, Nepal, Nijer, Nijerya Federal Cumhuriyeti, Nikaragua, Niue, Orta Afrika Cumhuriyeti, Özbekistan, Pakistan, Palau, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Ruanda, Rusya Federasyonu, Bağımsız Samoa Devleti, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Sırbistan, Sierra Leone, Solomon Adaları, Somali, Sri Lanka, St.Kitts ve Nevis, St.Lucia, St.Vincent ve Grenadinler, Sudan, Surinam, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Doğu Timor, Togo, Tonga Krallığı, Trinidad ve Tobago, Tunus, Tuvalu, Türkmenistan, Uganda, Umman, Uruguay, Ürdün, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambiya, Zimbabve.

Resmi Gazete İçin  Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Karar 7952 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.