İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2023/2 Ek

04.05.2024 Tarihli 32536 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2023/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 27/1/2023 tarihli ve 32086 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/2)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)

8541.42.00.00.00

Bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücreler

85

Kg*: Brüt Kg

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2023/2 Ek yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.