İthalatta Gözetim Uygulamasına Tebliğ 2024/6 Değişiklik

31.05.2024 Tarihli 32562 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2024/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 17/5/2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Dolan/Kg*)
3921.90.60.00.11 Polietilenden olanlar (Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar) 2,5$/Kg
8208.30.00.00.00 Gıda sanayiinde kullanılan makinalara veya mutfak cihazlarına mahsus olanlar (Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları) 25 $/kg
8301.40.11.00.00 Silindirli kapı kilitleri (topuzlu, elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç) 20 $/kg
8301.40.19.00.11 Soğuk hava depolarına mahsus olanlar (topuzlu, elektromekanik, elektromanyetik, lam elektronik olanlar hariç) 20 $/kg
8301.40.19.00.19 Diğerleri (topuzlu, elektromekanik.
elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)
20 $/kg
8301.60.00.00.11 Kapı kilidi silindirleri (barel) 15 $/kg
8301.60.00.00.19 Diğerleri 15 $/kg
9105.21.00.00.00 Elektrikle çalışanlar 3.5 $/kg
9609.10.10.00.00 “Kurşunlan” grafitten olanlar 30 $/kg
9609.10.90.00.00 Diğerleri 30 $/kg
9613.10.00.00.00 Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları 0,08 $/Adet
9613.20.00.00.11 Ateşleme sistemi elektrikli olanlar 0.16 $/Adet
9613.20.00.00.19 Diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları 0.08 $/Adet

*kg brüt ağırlık

MADDE 2- Bu Tebliğ 16/6/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

İthalatta Gözetim Uygulamasına Tebliğ 2024/6 Değişiklik yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.