İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Karar Sayısı 8689

30.06.2024 Tarihli 32459 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: : 8689

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun 7260 sayılı Kanun ve 7497 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

29 Haziran 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI


İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın eki Ek-1 sayılı tabloda yer alan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyaya ilişkin satırlar karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

3917.21.10.00.00 (19) 0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
6305.32.19.00.00 (19) 0 0 20,0 0 20,0 20,0 20,0 20,0
6305.33.90.00.00 (19) 0 0 20,0 0 20,0 20,0 20,0 20,0
7606.11.91.00.00 (19) 0 0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

“(19) Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli olanlar için %0 uygulanır.

MADDE 2- Bu Karar 1/7/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Karar Sayısı 8689 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.