İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Karar Sayısı 8688

30.06.2024 Tarihli 32459 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: : 8688

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun, 7260 sayılı Kanun ve 7497 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

29 Haziran 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI


İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararma ekli I sayılı listede yer alan “8. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyaya ilişkin satırlar karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir

0813.40.95.00.12 17 15,4 15,4 0 0 15,4 0 0 9,2 7,7 15,4 15,4 15,4
0813.40.95.00.11 17 15,4 15,4 0 0 15,4 0 0 9,2 7,7 15,4 15,4 15,4
0813.40.95.00.19 17 15,4 15,4 0 0 15,4 0 0 9,2 7,7 15,4 15,4 15,4-

“(17) Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli olanlar için DÜ sütununda yer alan gümrük vergisinin %50’si uygulanır.”

MADDE 2- Aynı Karara ekli II sayılı listede yer alan “72. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyaya ilişkin satırlar karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.

7207.11.14.00.00 0 0 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5(8)
7207.20.15.00.00 0 0 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5(8)
7213.91.10.00.00 0 0 30 30 30 30 30 30(9)
7214.99.10.00.00 0 0 30 30 30 30 30 30(9)

“(8) Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli olanlar için %11,3 uygulanır.”

“(9) Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli olanlar için %15 uygulanır.”

MADDE 3- Bu Karar 1/7/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Karar Sayısı 8688 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.