İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Karar Sayısı 8184

13.02.2024 Tarihli 32459 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 8184

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

12 Şubat 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI


İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararma ekli I sayılı listede yer alan “7. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen ürüne ilişkin satır aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve söz konusu tablonun sonuna aşağıdaki (5) numaralı dipnot eklenmiştir.

GTİP Dipnot GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, BK GÜR B-HER G. KORE MLZ SNG KOS VNZ BAE TPS- OIC D-8
0713.40.00.00.12 5 19,3 19,3 0 0 19,3 0 19,3 0 19,3 18,6 19,3 19,3

(5) 30 Haziran 2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihini takip eden yedinci gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakam yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Karar Sayısı 8184 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.