İşlenmemiş Altın İthalatı Hakkında Uygulama – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-20117910-143.01.02
Konu: İşlenmemiş Altın İthalatı Hakkında Uygulama

26.01.2024 / 93382187
DAĞITIM YERLERİNE

İlgide kayıtlı yazı konusu işlenmemiş altın ithalatına yönelik başlatılan kota uygulaması hakkında İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 24.01.2024 tarihli ve 93286048 sayılı yazı ile ekinde yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığının 18.01.2024 tarihli ve 2812541 sayılı yazısı ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenk Burak ALTAY
Bakan a.
Daire Başkanı

Ek: 2 adet yazı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı: E-40651288-519
Konu: Konu İşlenmemiş Altın İthalatı

24.01.2024 / 93286048
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 18.01.2024 tarihli ve 2812541 sayılı yazısı.

Malumları olduğu üzere, işlenmemiş altın ithalatında yaşanan yükselişi azaltmaya yönelik bir tedbir olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca 07.08.2023 itibarı ile işlenmemiş altın ithalatı için aylık toplam 12 ton kota uygulanmaya başlanmıştır.

İlgide kayıtlı yazıda, anılan kota uygulamasına ilişkin olarak gelen taleplerin Bakanlıklarınca değerlendirildiği belirtilerek, konuya ilişkin diğer düzenlemeler aynı kalmak kaydıyla,

– 2022 yılında ithalat gerçekleştirmeyen ya da yeni faaliyet izni alan kıymetli madenler aracı kuruluşlarına dağıtılmak ve öngörülmeyen hallerde kullanılmak üzere rezerv olarak değerlendirilmek için ayrılan aylık 2 tonluk ithalat kotasının 2024 yılı Şubat ayından itibaren 400’er kilogram olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.,T. Garanti Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Denizbank A.Ş.’ye ve 200’er kilogram olarak Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ve Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’ye verilmesi,

– İlgili banka tarafından toplanan talepler sonrasında gerçekleştirilen gerekli belge (GB vb.) kontrolleri çerçevesinde ihracat bedeli kabul belgesinin aranmaması, yalnızca gümrük beyannamesinin kontrol edilmesi,

– İhracatçı şirketler tarafından söz konusu bankalara başvuruda bulunulabilecek sürenin ayın ilk 10 iş günü olacak şekilde uzatılması,

– Ocak ayına mahsus olmak üzere, görevlendirilen bankaların 19 Ocak tarihinden başlamak üzere talep toplama süresinin 5 iş günü daha uzatılmasının uygun bulunduğu belirtilmektedir.

Mezkûr yazı ayrıca ekte sunulmaktadır.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

OKAN ÖZTÜRK
Genel Müdür a
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Hazine ve Maliye Bakanlığı Yazısı


T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
FİNANSAL PİYASALAR VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: E-12327942-254.06-2812541
Konu: Konu İşlenmemiş Altın İthalatı

18.01.2024 / 93132670
TİCARET BAKANLIĞINA

Bilindiği üzere; son dönemde işlenmemiş altın ithalatında yaşanan yükselişin dış ticaret dengesi ve ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak altın ithalatının artış hızını azaltmaya yönelik bir tedbir olarak 07.08.2023 tarihi itibarıyla işlenmemiş altın ithalatı için aylık toplam 12 tonluk kota uygulanmaya başlanmasından sonra Bakanlığımıza iletilen başvurularda, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan ihracatçı firmalar tarafından ham maddeye erişimde sıkıntı yaşandığı ve fiyat marjlarındaki artış sonucunda müşteri kaybının yaşanabileceği belirtilerek ihracatçı firmaların bankacılık sistemi ile dünya fiyatlarından ham maddeye erişiminin sağlanmasına yönelik taleplerde bulunulmuştur.

Söz konusu taleplere binaen ihracatçı firmaların hammaddeye erişimlerine imkân sağlanması amacıyla 2022 yılında ithalat gerçekleştirmeyen ya da yeni faaliyet izni alan kıymetli madenler aracı kuruluşlarına dağıtılmak ve öngörülmeyen hallerde kullanılmak üzere rezerv olarak değerlendirilmek için ayrılan aylık 2 tonluk işlenmemiş altın ithalat kotasının 2023 yılı Eylül ayından itibaren 400’er kilogram olarak Bakanlığımızca kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni verilmiş olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Vakıf Katılım Bankası A.Ş., T. Garanti Bankası A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’ye verilmesi uygun bulunmuş olup uygulamaya muhtelif ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu kapsamda; Deniz Bank A.Ş.’nin bir örneği ekli 22.09.2023 tarihli (Ek-1) ve 4883284 sayılı yazısında söz konusu uygulama kapsamında bankalara tahsis edilen 400’er kilogramlık kotadan yararlanmak istediklerine ilişkin talepleri tarafımıza iletilmiştir.

Öte yandan; Mücevher İhracatçıları Birliği’nin bir örneği ekli (Ek-2) 04.01.2024 tarihli ve 5524110 sayılı yazısında diğer hususlar ile birlikte, mücevher ihracatçılarının bankalara her ayın altısına kadar ön talepte bulundukları ve bu altın taleplerinin bir sonraki ay tedarik edilebildiği belirtilmiş, hammaddeleri olan külçe altının pahalı olması ve erişimin zor olması nedeniyle zaman kaybı yaşamadan ihracat bedeli karşılığı geldiğinde gümrük beyannamesi ve İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB)’ni ibraz edip bankadan hemen külçe altın temin edilebilmesi ile mücevher ihracatının merkezi olan Yenibosna bölgesinde kamu bankalarının bulunmamasından dolayı verilecek kotanın Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Deniz Bank A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş.’ye kullandırılmasının talep edildiği anlaşılmıştır.

Birliklerinin bir örneği ekli (Ek-3) 17.01.2024 tarihli ve 5605891 sayılı yazısında ise mücevher ihracatçılarının üretim için ihtiyaç duyduğu ham madde altına erişimlerini teminen bankalar aracılığıyla 6 ton kota kullanımının kolaylaştırılması gerektiği ve bu kapsamda diğer hususlarla birlikte gümrük çıkış beyannamesini ibraz eden firmalara İBKB şartı aranmaksızın altın tahsis edilmesine ve dağıtılacak kota ile ilgili yetkilendirilen bankaların ön talep toplama şartının kaldırılmasına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması talep edilmiştir.

Diğer taraftan; Borsa İstanbul A.Ş. tarafından iletilen banka bildirimlerine ilişkin verilerin tetkikinden uygulama kapsamında en az işlemin Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ve Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Bu itibarla; konuya ilişkin diğer hususlar aynı kalmak kaydıyla; bahse konu uygulama kapsamında;

–      2022 yılında ithalat gerçekleştirmeyen ya da yeni faaliyet izni alan kıymetli madenler aracı kuruluşlarına dağıtılmak ve öngörülmeyen hallerde kullanılmak üzere rezerv olarak değerlendirilmek için ayrılan aylık 2 tonluk ithalat kotasının 2024 yılı Şubat ayından itibaren 400’er kilogram olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.,T. Garanti Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Denizbank A.Ş.’ye ve 200’er kilogram olarak Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ve Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’ye verilmesi,

–      İlgili banka tarafından toplanan talepler sonrasında gerçekleştirilen gerekli belge (GB vb.) kontrolleri çerçevesinde bahse konu GB kapsamında ihracat bedellerinin ilgili mevzuata uygun şekilde yurda getirildiğine ilişkin İBKB’nin aranmaması, yalnızca gümrük beyannamesinin kontrol edilmesi,

–      İhracatçı şirketler tarafından söz konusu bankalara başvuruda bulunulabilecek sürenin ayın ilk 10 iş günü olacak şekilde uzatılması,

–      Ocak ayına mahsus olmak üzere, görevlendirilen bankaların 19 Ocak tarihinden başlamak üzere talep toplama süresinin 5 iş günü daha uzatılması, uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda; söz konusu hususların mücevher ihracatçılarına duyurulması hususunda gereğini arz ederim.

İsmail HALICI
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek:

1-Deniz Bank. A.Ş.’in 22.09.2023 tarihli ve 4883284 sayılı yazısı. (1 Sayfa)

2-Mücevher İhracatçıları Birliği’nin 04.01.2024 tarihli ve 5524110 sayılı yazısı. (1 Sayfa)

3-Mücevher İhracatçıları Birliği’nin 17.01.2024 tarihli ve 5605891 sayılı yazısı. (1 Sayfa)

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

İşlenmemiş Altın İthalatı Hakkında Uygulama – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.