İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İK Sınav Yönetmeliği

09.03.2024 Tarihli 32484 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ İNSAN KAYNAKLARI SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/9/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “sınavı,” ibaresi “sınavı veya Bakanlığın olumlu görüşü ile belirlenecek kurum vasıtasıyla TİM tarafından yapılacak yazılı kurum sınavını,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yüksekokullardan mezun” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya dört yıllık fakülte ya da yüksekokul mezunu olmak kaydıyla bu fıkrada belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İK Sınav Yönetmeliği yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.