Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük Ardiye Ücreti

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı:  E-18723479-106.04.03-00091881598
Konu : Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerinde Ardiye Ücreti

12.12.2023/91881598
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Kararın 126 ila 128 inci maddeleri ve Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) hükümleri kapsamında Bakanlığımızdan operatör yetkisi alan hızlı kargo firmaları, Kararın 126 ncı maddesinde belirtilen eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerini dolaylı temsilci olarak takip edip sonuçlandırmaktadırlar.

Bu kapsamda, 2009/15481 sayılı Kararın 127 nci maddesi gereğince, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler, 126 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde düzenlenen yetkileri kapsamında takip edip sonuçlandırdıkları gümrük işlemleri için verilen hizmet karşılığında, gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk üç gün için ardiye ücreti alamazlar.

Bununla birlikte, Bakanlığımızca operatör hızlı kargo firmaları nezdinde yerinde yapılan incelemelerde, özellikle geçici depolama yeri işleticisi olmayan ve yetki kapsamında yürütülen gümrük işlemleri için başka işleticilere ait geçici depolama yerlerini sözleşme kapsamında kullanan bazı operatör hızlı kargo firmalarının, basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamında gümrük işlemlerini tamamladıkları eşyanın alıcılarından ardiye ücreti tahsil ettikleri tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, Bakanlığımızdan operatör yetkisi almış olan Derneğiniz üyesi hızlı kargo firmaları tarafından, 2009/15481 sayılı Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde düzenlenen yetkileri kapsamında takip edip sonuçlandırdıkları gümrük işlemleri için verilen hizmet karşılığında,

  • Gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk üç gün için ardiye ücreti alınmaması,
  • Gönderinin geldiğine dair bildirim yapıldıktan sonra alıcıdan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle eşya geçici depolama yerinde üç günden fazla kalmış olsa dahi, eşyanın basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile beyan edilmesi durumunda yine ardiye ücreti alınmaması,

Doğrultusunda gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) (KEP)
Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARID) (Fulya Mahallesi, Garaj Sk. Cennet
Han, D:7/6, 34394 Şişli/İstanbul)

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük Ardiye Ücreti yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.