Gümrük Yönetmelik 563 Maddesi Değişikliği Hakkında Yazı

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : E-33278752-010.03-00096766813
Konu : Yönetmelik Değişikliği Hk

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 29.04.2024 tarihli ve E-33278752-010.03-00096261520 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızın 2. maddesinde; Gümrük Yönetmeliğinin 563/8 maddesi kapsamında, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik üçüncü kişilerden hizmet alınması durumunda hizmet alınan kişiyle yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmede hizmet sağlayıcının verilerin güvenliği için her türlü tedbiri alacağı ve sunulan hizmet kapsamındaki bilgi ve sırları açıklayamayacağı hususlarının açıkça belirtilmesi ve yapılan sözleşmelerin bir örneğinin Derneğiniz aracılığıyla 20 Mayıs 2024 tarihine kadar Bölge Müdürlüğümüze iletilmesi gerektiği hususu bildirilmişti.

Yazımız konusu sözleşme örneklerinin ilgili firma ve gümrük müşavirleri tarafından, bağlantımız Gümrük Müdürlükleri ve Bölge Müdürlüğümüze de ibraz edilmesi imkan dahilindedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Yaşar Yaman OCAK
Bölge Müdürü

Dağıtım:
Gereği:
İstanbul Gümrük Müşavirleri Demeğine

Bilgi:
Bağlantı Gümrük Müdürlüklerine
Şube Müdürlüklerine

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Gümrük Yönetmelik 563 Maddesi Değişikliği Hakkında Yazı yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.