Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Borç Durum Belgesi Hk

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-80571967-155.99-00093540338
Konu: Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama-Borç
Durum Belgesi

31.01.2024 / 93540338
DAĞITIM YERLERİNE

Yükümlülerin ilgili kurumlara sunulmak üzere, muaccel hale gelmiş gümrük borç bilgisini gösterir ‘Borç Durum Belgesi’ni, bir diğer adıyla “Borcu Yoktur Yazısı”nı e-devlet üzerinden temin edebilmelerine yönelik teknik düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda, yükümlülerin “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama” uygulaması üzerinden “Borç Durum Belgesi” temin edebilmelerine imkan sağlanmıştır.

Bilgi edinilmesi ve üyelerinize gerekli duyuruların yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:

Tobb Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
Türkiye İhracatçılar Meclisine
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğine (Tüsiad)
Müsiad Müstakil San.Ve İşadamları Derneğine
Yased-Uluslararası Yatırımcılar Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirler Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirler Dernegine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Borç Durum Belgesi Hk yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.