Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 41)

23.05.2024 Tarihli 32554 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 40)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 41)

MADDE 1- 2/5/2024 tarihli ve 32534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40)’nin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ 2/5/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 41) yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.