Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 204)

26.03.2024 Tarihli 32501 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 166)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 204)

MADDE 1- 2/6/2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 166)’nin EK-1’inde yer alan listenin (41) sıra numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 204) yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.