Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri 105 Ek

20.12.2023 Tarihli 32405 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 105)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 203)

MADDE 1- 27/2/2013 tarihli ve 28572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nin Ek-1’inde yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

6307.10.10.00.00 Örme veya kroşe
6307.10.90.90.00 Diğerleri

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri 105 Ek yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.