Gümrük Beyannamesinin 24 No’lu Alanı Hk – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-73421605-100-00096885064
Konu : Gümrük Beyannamesinin 24 No’lu Alanı Hk

DAĞITIM YERLERİNE

Gümrük beyannamelerinin 24 no.lu alanına kaydedilecek kodlara ilişkin mevzuat düzenlemesi 01.06.2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunan 2019/23 sayılı Genelge ile yapılmış bulunmaktadır. Farklı rejim kodlarının aynı beyannamede beyan edilmesine ilişkin hususlar ise 2009/40 sayılı Genelgede açıklanmıştır.

Gümrük beyannamesinde birden fazla rejim kodunun kullanılmasının söz konusu olduğu durumlarda rejim bazında işlemin niteliği farklı olabilmekte ve işlemin niteliği bilgisini içeren 24 no.lu alana farklı veri girişi yapılması gerekebilmektedir.

Bu çerçevede, rejim kodu ayrımı olmaksızın, gümrük beyannamesinin 24 no.lu “İşlemin Niteliği” başlıklı alanının beyanname ana ekranına veri girişi yapılmadan yalnızca kalem ekranında aktif hale getirilmesi yönünde sistemsel düzenleme yapılarak 25.04.2024 tarihi saat 12:00 itibarıyla devreye alınmıştır.

Bilgi edinilmesi ile bağlantı idarelerinize/üyelerinize konuya ilişkin bilgilendirmenin yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

İhracat Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Gümrük Beyannamesinin 24 No’lu Alanı Hk – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.