Genelge 2024/8 – Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-82858591-010.06-00096123307
Konu : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgesi

GENELGE
(2024/8)

10/9/2020 tarihli ve 31240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği (11/1/2024 tarihli ve 32426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değişik)’nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi” ve “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgesi” ekte yer almaktadır.

Rehberin 9.3.1 (b) maddesine ilişkin olarak, bu genelgenin yürürlük tarihi öncesinde Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesinde gösterilen antrepo dışında yapılacak elleçleme izinleri için, bu genelgenin yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Gümrük Yönetmeliğinin 335 inci maddesine göre yeni bir başvuru yapılması gerekmektedir.

23/12/2016 tarihli ve 2016/21 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Sezai UÇARMAK

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Ek-1: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi

Ek-2: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgesi

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Genelge 2024/8 – Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.