Genelge 2024/7 – Bikomponent İplikler – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-17474625-162.01-00095741349
Konu : Bikomponent İplikler

GENELGE
(2024/7)

İlgi: 2017/18 sayılı Genelge.

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bikomponent ipliklerin (iki farklı çekimdeki iplik) sınıflandırılmasında tereddütler yaşandığı, bazı gümrük idarelerince söz konusu ipliklerin tekstüre iplik olarak değerlendirilmesi nedeniyle ihtilaflar oluştuğu ve davaların idare aleyhine sonuçlandığı müşaade edilmiştir

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4) eki 5402.31 ila 5402.39 tarife alt pozisyonlarına ait açıklama notlarında;

“Tekstürize iplikler, mekanik veya fiziksel işlemler sonucu değiştirilmiş ipliklerdir (örneğin; bükülme, döndürülme, yalancı büküm, basınçla sıkıştırma, kıvrımlandırma, ısıyla muamele etme veya bu işlemlerin bir kaçının kombinasyonuyla işlem görülmüş olabilir). Bütün bunların sonucunda lifler halkalı bukleli, kıvrımlı görünümü alır. Bu şekil bozulmaları kısmen ya da tamamen kuvvetle uzatarak düzeltilmiş olabilir. Fakat serbest bırakıldıkları takdirde eski şekillerini yeniden kazanırlar.

Tekstürize ipliklerin, ya yüksek derecede uzatılma kabiliyeti veya büyük hacimli oluşları karakteristik özelliğidir. Her iki tip ipliğin yüksek derecede elastiki oluşu bunların streç giysilerin (taytlar, çoraplar, iç çamaşırlar gibi) imalatında kullanılmasını sağlar. Yüksek hacimli yapıya sahip iplikler, kumaşa yumuşaklık ve sıcak tutum özelliği kazandırır.

Tekstürize iplikler, tekstürize edilmemiş (düz) filament ipliklerinden özel bükülme karakteri nedeniyle, küçük kıvrımlı (halkalı) veya filamentlerin iplik içinde paralel olarak az oluşu ile kolaylıkla ayırt edilebilirler.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu açıklama notuna göre ipliğin tekstüre olarak sınıflandırılması için mekanik veya fiziksel işlemler sonucunda değiştirilmiş olması gerekmektedir.

Streç kumaş yapımında kullanılan bikomponent iplikler (iki farklı çekimdeki iplik) farklı çekim özelliğine sahip iki polimerden meydana gelmekte bu durum kalıcı sarmal yapıya neden olmaktadır. Diğer bir ifadeyle söz konusu iplikler tekstüre iplik özelliği göstermekle birlikte tekstüre işlemlerinden geçmemiş, üretim sırasında farklı çekim özelliğine sahip iki polimer lifi (örneğin PET ve PTT) kullanıldığı için kendiliğinden streç bir yapıya sahip olan ürünlerdir.

Bu itibarla tekstüre işlemlerinden geçmemiş bikomponent ipliklerin (iki farklı çekimdeki iplik) yukarıda bahsi geçen açıklama notu çerçevesinde tekstüre iplik olarak sınıflandırılmaması gerekmektedir.

İlgide kayıtlı Genelge eki tablo sıra no (6)’ya ait tarife pozisyonu ve açıklama sütununda yer alan (a) fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Sezai UÇARMAK

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Genelge 2024/7 – Bikomponent İplikler – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.