Gelir İdaresi Başkanlığı (I) Sayılı Liste 03.01.2024

T.C.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı

(I) SAYILI LİSTE

(4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/5) maddesi uyarınca güncellenen liste) (Yürürlük: 3/1/2024)

(I) SAYILI LİSTE

(A) C-ETVELİ

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi
2710.12.11.00.00 (Hafif yağlar ve müstahzarları)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
0 Kilogram
2710.12.31.00.00 Uçak benzini 0 Litre
2710.12.41.00.00 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
Oktanı (RON) 95’den az olanlar
8,0451 Litre
2710.12.45.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan
9,4540 Litre
2710.12.45.00.13 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)
9,4540 Litre
2710.12.45.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Diğerleri
9,4540 Litre
2710.12.49.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan
9,9105 Litre
2710.12.49.00.12 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)
9,9105 Litre
2710.12.49.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Diğerleri
9,9105 Litre
2710.12.51.00.00 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
Oktanı (RON) 98’den az olanlar
8,1574 Litre
2710.12.59.00.00 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
8,1574 Litre
2710.12.70.00.00 Benzin tipi jet yakıtı 0 Litre
2710.19.21.00.00 (Kerosen)
Jet yakıtı
0 Litre
2710.19.43.00.11 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Motorin
8,8629 Litre
2710.19.43.00.17 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
7,7360 Litre
2710.19.43.00.29 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Diğerleri
7,7360 Litre
2710.19.46.00.18 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
7,7360 Litre
2710.19.46.00.29 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler)
Diğerleri
7,7360 Litre
2710.19.47.00.18 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
7,7360 Litre
2710.19.47.00.19 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler)
Diğerleri
7,7360 Litre
2710.19.48.00.11 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
7,4342 Litre
2710.19.48.00.18 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler)
Diğerleri
7,4342 Litre
2710.20.11.00.11 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Motorin
8,8629 Litre
2710.20.11.00.19 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Diğerleri
7,7360 Litre
2710.20.15.00.00 (Gaz oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler
7,7360 Litre
2710.20.17.00.00 (Gaz oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler
7,7360 Litre
2710.20.19.00.00 (Gaz oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler
7,4342 Litre
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar
(2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri ile 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri hariç)
7,4342 Litre
2710.19.62.00.10 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Kalorifer Yakıtı
2,0519 Kilogram
2710.19.62.00.11 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Fuel oil
2,0519 Kilogram
2710.19.62.00.31 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Artık denizcilik yakıtı
2,0519 Kilogram
2710.19.62.00.39 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Diğerleri
2,0519 Kilogram
2710.19.64.00.10 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
Kalorifer Yakıtı
1,0217 Kilogram
2710.19.64.00.11 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
Fuel oil
1,0217 Kilogram
2710.19.64.00.31 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
Artık denizcilik yakıtı
1,0217 Kilogram
2710.19.64.00.39 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
Diğerleri
1,0217 Kilogram
2710.19.68.00.11 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler)
Yüksek kükürtlü fuel oil
0,9656 Kilogram
2710.19.68.00.31 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler)
Artık denizcilik yakıtı
0,9656 Kilogram
2710.19.68.00.39 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler)
Diğerleri
0,9656 Kilogram
2710.20.31.00.00 (Fuel oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler
2,0519 Kilogram
2710.20.35.00.00 (Fuel oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler
1,0217 Kilogram
2710.20.39.00.00 (Fuel oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler
0,9656 Kilogram
27.11 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar
(2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)
0 Kilogram
2711.11.00.00.00 (Sıvılaştırılmış)
Doğal gaz
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar
Diğerleri
3,5100 0,0938 Standart Metreküp Standart Metreküp
2711.12 (Sıvılaştırılmış)
Propan
7,2577 Kilogram
2711.13 (Sıvılaştırılmış)
Bütan
7,2577 Kilogram
2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)
Diğerleri
7,2577

7,2577

Kilogram
Kilogram
2711.21.00.00.00 (Gaz halinde olanlar)
Doğal gaz
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar
Diğerleri
3,5100 0,0938 Standart Metreküp Standart Metreküp
2711.29.00.00.11 (Gaz halinde olanlar)
Propan
7,2577 Kilogram
2711.29.00.00.12 (Gaz halinde olanlar)
Bütan
7,2577 Kilogram
27.13 Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

(2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç)

0 Kilogram
2713.11.00.00.00 (Petrol koku)
Kalsine edilmemiş
0 Kilogram
2713.12.00.00.00 (Petrol koku)
Kalsine edilmiş
0 Kilogram
2713.20.00.00.19 (Petrol bitümeni)
Diğerleri
0 Kilogram
2713.90 Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

0 Kilogram
2715.00.00.00.00 Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar 0 Kilogram
38.26 Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70’den az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler 4,8322 Litre

(I) SAYILI LİSTE

(B) CETVELİ

 

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi
2707.10.00.00.00 Benzol (Benzen) 9,3492 Kilogram
2707.20.00.00.00 Toluol (Toluen) 9,3492 Kilogram
2707.30.00.00.00 Ksilol (Ksilen) 9,3492 Kilogram
2707.50.00.00.11 Solvent nafta (Çözücü nafta) 9,3492 Kilogram
2707.50.00.00.19 Diğerleri 9,3492 Kilogram
2707.99.19.00.00 Diğerleri 9,3492 Kilogram
2707.99.20.00.00 Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen 9,3492 Kilogram
2709.00.10.00.00 Tabii gazın kondanseleri 9,3492 Kilogram
2710.12.21.00.00 White spirit 9,3492 Kilogram
2710.12.25.00.00 Diğerleri 9,3492 Kilogram
2710.12.90.00.11 Diğer solventler (Çözücüler) 9,3492 Kilogram
2710.12.90.00.19 Diğerleri 9,3492 Kilogram
2710.19.29.00.00 Diğerleri 9,3492 Kilogram
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar
[Yalnız;
-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]
9,3492

6,4694

 

Kilogram

Kilogram

 

2901.10.00.90.11 Hekzan 9,3492 Kilogram
2901.10.00.90.12 Heptan 9,3492 Kilogram
2901.10.00.90.13 Pentan 9,3492 Kilogram
2901.10.00.90.19 Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar 9,3492 Kilogram
2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol) 9,3492 Kilogram
2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol) 9,3492 Kilogram
2902.60.00.00.00 Etilbenzen 9,3492 Kilogram
2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 9,3492 Kilogram
38.11 Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar 9,3492 Kilogram
3814.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar 3,5136 Kilogram
3824.99.96.90.68 Diğerleri 3,5136 Kilogram
2710.19.71.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
6,4694 Kilogram
2710.19.75.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
6,4694 Kilogram
2710.19.81.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
6,4694 Kilogram
2710.19.83.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Hidrolik yağları
6,4694 Kilogram
2710.19.85.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Beyaz yağlar, sıvı parafin
6,4694 Kilogram
2710.19.87.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Dişli yağları ve redüktör yağları
6,4694 Kilogram
2710.19.91.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
6,4694 Kilogram
2710.19.93.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
6,4694 Kilogram
2710.19.99.00.25 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğer madeni yağlar
6,4694 Kilogram
2710.19.99.00.11 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock
6,4694 Kilogram
2710.19.99.00.98 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğerleri
6,4694 Kilogram
2712.20 Ağırlık itibariyle %0,75’den az yağ içeren parafin 6,4694 Kilogram
3801.20.10.00.00 Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı-kolloidal grafit 6,4694 Kilogram
3819.00.00.00.00 Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70’den az oranda içeren müstahzar sıvılar 6,4694 Kilogram
2710.19.25.00.11 Gazyağı 4,9002 Litre
2710.19.25.00.19 Diğerleri 4,9002 Litre
3403.11.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer, maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
6,4694 Kilogram
3403.19.10.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
6,4694 Kilogram
3403.19.20.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60’a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar
6,4694 Kilogram
3403.19.80.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Diğerleri
6,4694 Kilogram
3403.91.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
6,4694 Kilogram
3403.99.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Diğerleri
6,4694 Kilogram

Not: 4760 sayılı ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası uyarınca güncellenmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.


4760 sayılı ÖTV Kanunu (I) Sayılı Listenin A cetvelinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarlarının eski hali;

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL) Birimi
2710.12.11.00.00 (Hafif yağlar ve müstahzarları)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
0 Kilogram
2710.12.31.00.00 Uçak benzini 0 Litre
2710.12.41.00.00 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
Oktanı (RON) 95’den az olanlar
6,4049 Litre
2710.12.45.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan
7,5265 Litre
2710.12.45.00.13 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)
7,5265 Litre
2710.12.45.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Diğerleri
7,5265 Litre
2710.12.49.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan
7,8899 Litre
2710.12.49.00.12 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)
7,8899 Litre
2710.12.49.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Diğerleri
7,8899 Litre
2710.12.51.00.00 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
Oktanı (RON) 98’den az olanlar
6,4943 Litre
2710.12.59.00.00 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
6,4943 Litre
2710.12.70.00.00 Benzin tipi jet yakıtı 0 Litre
2710.19.21.00.00 (Kerosen)
Jet yakıtı
0 Litre
2710.19.43.00.11 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Motorin
7,0559 Litre
2710.19.43.00.17 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
6,1588 Litre
2710.19.43.00.29 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Diğerleri
6,1588 Litre
2710.19.46.00.18 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
6,1588 Litre
2710.19.46.00.29 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler)
Diğerleri
6,1588 Litre
2710.19.47.00.18 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
6,1588 Litre
2710.19.47.00.19 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler)
Diğerleri
6,1588 Litre
2710.19.48.00.11 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
5,9185 Litre
2710.19.48.00.18 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler)
Diğerleri
5,9185 Litre
2710.20.11.00.11 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Motorin
7,0559 Litre
2710.20.11.00.19 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Diğerleri
6,1588 Litre
2710.20.15.00.00 (Gaz oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler
6,1588 Litre
2710.20.17.00.00 (Gaz oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler
6,1588 Litre
2710.20.19.00.00 (Gaz oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler
5,9185 Litre
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar
(2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri ile 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri hariç)
5,9185 Litre
2710.19.62.00.10 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Kalorifer Yakıtı
1,6336 Kilogram
2710.19.62.00.11 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Fuel oil
1,6336 Kilogram
2710.19.62.00.31 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Artık denizcilik yakıtı
1,6336 Kilogram
2710.19.62.00.39 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Diğerleri
1,6336 Kilogram
2710.19.64.00.10 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
Kalorifer Yakıtı
0,8134 Kilogram
2710.19.64.00.11 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
Fuel oil
0,8134 Kilogram
2710.19.64.00.31 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
Artık denizcilik yakıtı
0,8134 Kilogram
2710.19.64.00.39 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
Diğerleri
0,8134 Kilogram
2710.19.68.00.11 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler)
Yüksek kükürtlü fuel oil
0,7688 Kilogram
2710.19.68.00.31 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler)
Artık denizcilik yakıtı
0,7688 Kilogram
2710.19.68.00.39 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler)
Diğerleri
0,7688 Kilogram
2710.20.31.00.00 (Fuel oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler
1,6336 Kilogram
2710.20.35.00.00 (Fuel oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler
0,8134 Kilogram
2710.20.39.00.00 (Fuel oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler
0,7688 Kilogram
27.11 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar
(2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)
0 Kilogram
2711.11.00.00.00 (Sıvılaştırılmış)
Doğal gaz
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar
Diğerleri

2,7944 0,0747

Standart Metreküp Standart Metreküp
2711.12 (Sıvılaştırılmış)
Propan
 
5,7780 Kilogram
2711.13 (Sıvılaştırılmış)
Bütan
5,7780 Kilogram
2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)
Diğerleri
5,7780

5,7780

Kilogram
Kilogram
2711.21.00.00.00 (Gaz halinde olanlar)
Doğal gaz
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar
Diğerleri
 

2,7944 0,0747

 

Standart Metreküp Standart Metreküp

2711.29.00.00.11 (Gaz halinde olanlar)
Propan
5,7780 Kilogram
2711.29.00.00.12 (Gaz halinde olanlar)
Bütan
5,7780 Kilogram
27.13 Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

(2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç)

0 Kilogram
2713.11.00.00.00 (Petrol koku)
Kalsine edilmemiş
0 Kilogram
2713.12.00.00.00 (Petrol koku)
Kalsine edilmiş
0 Kilogram
2713.20.00.00.19 (Petrol bitümeni)
Diğerleri
0 Kilogram
2713.90 Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

0 Kilogram
2715.00.00.00.00 Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar 0 Kilogram
38.26 Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70’den az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler 3,8470 Litre

4760 sayılı ÖTV Kanunu (I) Sayılı Listenin B cetvelinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarlarının değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.

(B) CETVELİ

 

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi
2707.10.00.00.00 Benzol (Benzen) 7,4431 Kilogram
2707.20.00.00.00 Toluol (Toluen) 7,4431 Kilogram
2707.30.00.00.00 Ksilol (Ksilen) 7,4431 Kilogram
2707.50.00.00.11 Solvent nafta (Çözücü nafta) 7,4431 Kilogram
2707.50.00.00.19 Diğerleri 7,4431 Kilogram
2707.99.19.00.00 Diğerleri 7,4431 Kilogram
2707.99.20.00.00 Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen 7,4431 Kilogram
2709.00.10.00.00 Tabii gazın kondanseleri 7,4431 Kilogram
2710.12.21.00.00 White spirit 7,4431 Kilogram
2710.12.25.00.00 Diğerleri 7,4431 Kilogram
2710.12.90.00.11 Diğer solventler (Çözücüler) 7,4431 Kilogram
2710.12.90.00.19 Diğerleri 7,4431 Kilogram
2710.19.29.00.00 Diğerleri 7,4431 Kilogram
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar
[Yalnız;
-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,
-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]
7,4431

5,1504

 

Kilogram

Kilogram

 

2901.10.00.90.11 Hekzan 7,4431 Kilogram
2901.10.00.90.12 Heptan 7,4431 Kilogram
2901.10.00.90.13 Pentan 7,4431 Kilogram
2901.10.00.90.19 Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar 7,4431 Kilogram
2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol) 7,4431 Kilogram
2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol) 7,4431 Kilogram
2902.60.00.00.00 Etilbenzen 7,4431 Kilogram
2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 7,4431 Kilogram
38.11 Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar 7,4431 Kilogram
3814.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar 2,7973 Kilogram
3824.99.96.90.68 Diğerleri 2,7973 Kilogram
2710.19.71.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
5,1504 Kilogram
2710.19.75.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
5,1504 Kilogram
2710.19.81.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
5,1504 Kilogram
2710.19.83.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Hidrolik yağları
5,1504 Kilogram
2710.19.85.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Beyaz yağlar, sıvı parafin
5,1504 Kilogram
2710.19.87.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Dişli yağları ve redüktör yağları
5,1504 Kilogram
2710.19.91.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
5,1504 Kilogram
2710.19.93.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
5,1504 Kilogram
2710.19.99.00.25 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğer madeni yağlar
5,1504 Kilogram
2710.19.99.00.11 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock
5,1504 Kilogram
2710.19.99.00.98 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğerleri
5,1504 Kilogram
2712.20 Ağırlık itibariyle %0,75’den az yağ içeren parafin 5,1504 Kilogram
3801.20.10.00.00 Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı-kolloidal grafit 5,1504 Kilogram
3819.00.00.00.00 Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70’den az oranda içeren müstahzar sıvılar 5,1504 Kilogram
2710.19.25.00.11 Gazyağı 3,9012 Litre
2710.19.25.00.19 Diğerleri 3,9012 Litre
3403.11.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer, maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
5,1504 Kilogram
3403.19.10.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
5,1504 Kilogram
3403.19.20.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60’a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar
5,1504 Kilogram
3403.19.80.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Diğerleri
5,1504 Kilogram
3403.91.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
5,1504 Kilogram
3403.99.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Diğerleri
5,1504 Kilogram

 

Gelir İdaresi Başkanlığı (I) Sayılı Liste 03.01.2024 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.