Elektronik Ticaret Gümrük Beyannameleri (ETGB)

T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı: E-43200378-235.02-1818817
Konu: : Elektronik Ticaret Gümrük Beyannameleri
(ETGB)

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince “ibrazı zorunlu ülkeler için İhracata İlişkin Gümrük Beyannamesinin gümrük mühürlü ve/veya kaşeli ve imzalı örneğinin” belge tahsisi için ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bakanlığımıza yapılan bir müracaatta, Macaristan’a yönelik yapılacak taşıma için Transit Refakat Belgesi yanı sıra İhracat Gümrük Beyannamesi olarak Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) düzenlendiği ancak söz konusu taşıma için dağıtım ofisince Macaristan geçiş belgesi tahsis edilmediği Bakanlığımıza iletilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ile yapılan istişarede, ETGB üzerinde yer alan belge numarasında “……EX …..” ibaresi bulunması halinde bunun ihracat için açılan bir gümrük beyannamesi olduğu ve bu belgenin elektronik ticaret kapsamında düzenlendiği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, ihracat kapsamında düzenlenen ETGB’lerin İhracat Gümrük Beyannamesi olarak kabul edilerek söz konusu Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’nin çerçevesinde işleme alınması mezkur Yönergenin 23 üncü maddesi kapsamında Bakanlığımızca uygun bulunmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Murat BAŞTOR
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına

Bilgi:

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığına
Uluslararası Nakliyeciler Derneği
Uluslararası Karayolu İle Yük Taşımacılığı ve Acenteleri Derneğine
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannameleri (ETGB) yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.