Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Tebliğ 03.11.2023

03.11.2023 Tarihli 32358 Sayılı Resmi Gazete 

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

BENZİN TÜRLERİNE ETANOL HARMANLANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “%3” ibaresi “%2” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Rafinerici lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, kara tankeri dolumu üniteleri vasıtasıyla teslim edilen benzin türlerinin toplamına, en az %2 (V/V) oranında, yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanolün harmanlanmış olması zorunludur.”

MADDE 2- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- (1) Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin etanol harmanlama yükümlülüğünün hesaplanmasında, 2023 ve 2024 yılları tek bir yükümlülük dönemi olarak kabul edilir.”

MADDE 3- Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Tebliğ 03.11.2023 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.