Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatına İlişkin Tebliğ 27.12.2023

27.12.2023 Tarihli 32412 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 7/7/2018 tarihli ve 30471 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesinde yer alan “AB013” kod numaralı tarife kontenjanı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

AB013
 
0602.90 (0602.90.91.00.00 hariç)
 
Diğerleri
 
01.01-31.12
 
25 ton
 
  BSGTY
 

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


“AB013” kod numaralı tarife kontenjanı satırın (eski) hali;

AB013
 
0602.90 (0602.90.91.00.00 hariç)
 
Diğerleri
 
01.01-31.12
 
150 ton
 
  BSGTY
 

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatına İlişkin Tebliğ 27.12.2023 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.