6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hk K. No 8484

21.05.2024 Tarihli 32552 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı : 8484

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %4,5 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

20 Mayıs 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hk K. No 8484 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.